• Művészeti vezető: Zsuráfszky Zoltán
 

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

A Társaság feladatát, hatáskörét, alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok: 


2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

2008. évi XCIX. törvény az előadó-művészeti szervezetek támogtásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól

94/2018. (V.22.) Korm. rendelet (92.§ (1) bekezdés 7. pont és 99.§ a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata

2017.

2022.

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Alapító Okirat 

2023.

2022.

2021.

2019.