• Művészeti vezető: Zsuráfszky Zoltán
 

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

Felettes szerv:  KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM

Székhely:          1054 Budapest, Szemere utca 6.

Telefonszám:    https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium/elerhetosegek 

Honlap:             https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium 

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

elnök: dr. Berecz István

tag:     Benkőné Kiss Zsuzsánna

tag:     Kern Tamás

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK CÉGBÍRÓSÁGA

Székhely:           1051 Budapest, Nádor u. 28.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 17

Központi telefonszám: +36 1 354 4800